ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง ท่าเรือ 0-3580-2629
2 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง 035761274
3 โรงเรียนนครหลวง นครหลวง นครหลวง 0-3525-9201 Fax.0-3525-9201
4 โรงเรียนบางปะหัน บ้านลี่ บางปะหัน 0-3538-1630
5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จักราช ผักไห่ 0-3574-0102
6 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ลำไทร วังน้อย 035271010
7 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม หนองน้ำส้ม อุทัย 245952