ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
31 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจขึ้น ม. 3 (อ่าน 315) 10 ก.ย. 62
30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมกีฬาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 343) 10 ก.ย. 62
27-28 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจ (อ่าน 322) 10 ก.ย. 62
16 ส.ค. 2562- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562 (อ่าน 474) 19 ส.ค. 62
14 ส.ค. 2562- ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางปะหัน ครั้งที่ 1/62 (อ่าน 444) 19 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62 - อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว (อ่าน 429) 19 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62 - พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2562 (อ่าน 225) 19 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 323) 19 ส.ค. 62
6-7 ส.ค. 62 - อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 202) 19 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 153) 19 ส.ค. 62
26ก.ค. 62-มอบทุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 188) 01 ส.ค. 62
26ก.ค. 62-กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (อ่าน 207) 01 ส.ค. 62
22ก.ค. 62-การแข่งขันรอบรู้หลักภาษาและวรรณคดีไทย ม.ต้น (อ่าน 203) 01 ส.ค. 62
24 ก.ค. 62 - กิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ (อ่าน 218) 01 ส.ค. 62
20 ก.ค. 62- กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี​ (อ่าน 257) 22 ก.ค. 62
19 ก.ค.62 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.1 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย (อ่าน 226) 22 ก.ค. 62
18 -19 ก.ค.62 - กิจกรรมค่ายธรรมมะ ระดับชั้น ม.5-ม.6 ณ วัดสีกุก (อ่าน 205) 22 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (อ่าน 241) 22 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 238) 22 ก.ค. 62
13 ก.ค.62- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 (อ่าน 309) 14 ก.ค. 62
20 มิ.ย. 62 - พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 170) 14 ก.ค. 62
1 ก.ค. 62 - พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือ ปี 2562 (อ่าน 294) 01 ก.ค. 62
23 มิ.ย. 62 - ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM CAMP ม.2 (อ่าน 276) 23 มิ.ย. 62
29 มี.ค. 62 - พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 205) 29 มี.ค. 62
5 ก.ค. 62 - ทำบุญตักบาตร วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี (อ่าน 283) 05 มี.ค. 62
22 ก.พ. 62 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "น้องพี่ผูกพัน บางปะหัน เลือดน้ำเงินชมพู" (อ่าน 177) 22 ก.พ. 62
15ก.พ.62-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 485) 18 ก.พ. 62
15ก.พ.62- นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนบางปะหัน 2561 (อ่าน 524) 18 ก.พ. 62
26ม.ค.62-พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 463) 26 ม.ค. 62
21 ม.ค.62-กิจกรรมเดินรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% (อ่าน 522) 21 ม.ค. 62
16ม.ค.62- กิจกรรมวันครู 2562 อำเภอบางปะหัน (อ่าน 583) 18 ม.ค. 62
8ม.ค.62- พืธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่/ระดับประเทศ (อ่าน 357) 18 ม.ค. 62
26-28 ธ.ค. 61- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ชั้นม.1-3 (อ่าน 368) 18 ม.ค. 62
25ธ.ค.61-กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 317) 18 ม.ค. 62
14-17 ม.ค.62- กิจกรรมติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 595) 18 ม.ค. 62
9 ธ.ค.61 - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 402) 11 ธ.ค. 61
29 พ.ย.61 - สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา2561 (อ่าน 359) 11 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61 - ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนและบุคลากร (อ่าน 344) 11 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- การแสดงหัตถศิลป์ถิ่นบางปะหัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (อ่าน 412) 11 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 356) 04 ธ.ค. 61