ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
15ก.พ.62-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 98) 18 ก.พ. 62
15ก.พ.62- นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนบางปะหัน 2561 (อ่าน 90) 18 ก.พ. 62
26ม.ค.62-พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 109) 26 ม.ค. 62
21 ม.ค.62-กิจกรรมเดินรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% (อ่าน 99) 21 ม.ค. 62
16ม.ค.62- กิจกรรมวันครู 2562 อำเภอบางปะหัน (อ่าน 139) 18 ม.ค. 62
8ม.ค.62- พืธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่/ระดับประเทศ (อ่าน 84) 18 ม.ค. 62
26-28 ธ.ค. 61- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ชั้นม.1-3 (อ่าน 105) 18 ม.ค. 62
25ธ.ค.61-กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 77) 18 ม.ค. 62
14-17 ม.ค.62- กิจกรรมติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 106) 18 ม.ค. 62
9 ธ.ค.61 - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 127) 11 ธ.ค. 61
29 พ.ย.61 - สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา2561 (อ่าน 95) 11 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61 - ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนและบุคลากร (อ่าน 84) 11 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- การแสดงหัตถศิลป์ถิ่นบางปะหัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (อ่าน 122) 11 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 100) 04 ธ.ค. 61
23 พ.ย. 61 - พิธีราชสดุดีวันวชิราวุธ (อ่าน 135) 23 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ภาษาไทย (อ่าน 130) 22 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ (ช่วงเช้า) (อ่าน 113) 10 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - กรีฑาคณะสี (ขบวนพาเหรดและพิธีเปิด) (อ่าน 137) 09 พ.ย. 61
2 พ.ย. 2561 - ทัศนศึกษา ม.ต้น ณ พระราชวังสนามจันทร์ ตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม (อ่าน 120) 03 พ.ย. 61
2 พ.ย. 2561 - ทัศนศึกษา ม.ปลาย ณ พระราชวังบางปะอิน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 148) 02 พ.ย. 61
13 ก.ย. 2561- กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบางปะหัน (อ่าน 164) 18 ต.ค. 61
14 ก.ย. 2561- พิธีมุทิตาจิตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (อ่าน 145) 18 ต.ค. 61
24 ส.ค. 61 - กีฬาคณะสี รอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 228) 27 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - การอบรมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล (อ่าน 187) 27 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 204) 27 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - ลงนามถวายพระพรและทำบุญตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง (อ่าน 162) 27 ส.ค. 61
31 ก.ค. 61 - โครงการ "รักษ์ภาษาไทย" (อ่าน 211) 01 ส.ค. 61
28 ก.ค. 61 - กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา (อ่าน 183) 01 ส.ค. 61
25 ก.ค. 61 - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 132) 25 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - ลงนามถวายพระพรรัชกาลที่ 10 (อ่าน 142) 25 ก.ค. 61
11 ก.ค. 2561- กิจกรรม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (อ่าน 154) 24 ก.ค. 61
24 ก.ค. 2561- กิจกรรมการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 168) 24 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61- กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) (อ่าน 172) 16 ก.ค. 61
12-15 ก.ค. 61 - มหกรรมรวมพล ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 (อ่าน 159) 16 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61- การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปะหัน (อ่าน 154) 13 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 - โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 140) 13 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - โครงการแนะแนว การทำ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 228) 06 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61 - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก (อ่าน 114) 03 ก.ค. 61
29 มิ.ย. 61 ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม (อ่าน 155) 29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.61 - การอบรมผู้ประกอบการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 123) 29 มิ.ย. 61