ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
31 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจขึ้น ม. 3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมกีฬาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
27-28 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
16 ส.ค. 2562- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
14 ส.ค. 2562- ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางปะหัน ครั้งที่ 1/62
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62 - อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62 - พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
6-7 ส.ค. 62 - อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.6
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
26ก.ค. 62-มอบทุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
26ก.ค. 62-กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
22ก.ค. 62-การแข่งขันรอบรู้หลักภาษาและวรรณคดีไทย ม.ต้น
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
24 ก.ค. 62 - กิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
20 ก.ค. 62- กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี​
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
19 ก.ค.62 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.1 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
18 -19 ก.ค.62 - กิจกรรมค่ายธรรมมะ ระดับชั้น ม.5-ม.6 ณ วัดสีกุก
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
13 ก.ค.62- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 62