ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
9 ธ.ค.61 - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 3) 11 ธ.ค. 61
29 พ.ย.61 - สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา2561 (อ่าน 1) 11 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61 - ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนและบุคลากร (อ่าน 4) 11 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- การแสดงหัตถศิลป์ถิ่นบางปะหัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (อ่าน 1) 11 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 61
23 พ.ย. 61 - พิธีราชสดุดีวันวชิราวุธ (อ่าน 18) 23 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ภาษาไทย (อ่าน 20) 22 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ (ช่วงเช้า) (อ่าน 15) 10 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - กรีฑาคณะสี (ขบวนพาเหรดและพิธีเปิด) (อ่าน 24) 09 พ.ย. 61
2 พ.ย. 2561 - ทัศนศึกษา ม.ต้น ณ พระราชวังสนามจันทร์ ตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม (อ่าน 17) 03 พ.ย. 61
2 พ.ย. 2561 - ทัศนศึกษา ม.ปลาย ณ พระราชวังบางปะอิน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 44) 02 พ.ย. 61
13 ก.ย. 2561- กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบางปะหัน (อ่าน 74) 18 ต.ค. 61
14 ก.ย. 2561- พิธีมุทิตาจิตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (อ่าน 61) 18 ต.ค. 61
24 ส.ค. 61 - กีฬาคณะสี รอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 125) 27 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - การอบรมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล (อ่าน 111) 27 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 123) 27 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - ลงนามถวายพระพรและทำบุญตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง (อ่าน 96) 27 ส.ค. 61
31 ก.ค. 61 - โครงการ "รักษ์ภาษาไทย" (อ่าน 116) 01 ส.ค. 61
28 ก.ค. 61 - กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา (อ่าน 98) 01 ส.ค. 61
25 ก.ค. 61 - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 82) 25 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - ลงนามถวายพระพรรัชกาลที่ 10 (อ่าน 85) 25 ก.ค. 61
11 ก.ค. 2561- กิจกรรม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (อ่าน 90) 24 ก.ค. 61
24 ก.ค. 2561- กิจกรรมการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 96) 24 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61- กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) (อ่าน 99) 16 ก.ค. 61
12-15 ก.ค. 61 - มหกรรมรวมพล ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 (อ่าน 100) 16 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61- การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปะหัน (อ่าน 89) 13 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 - โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 90) 13 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - โครงการแนะแนว การทำ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 134) 06 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61 - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก (อ่าน 75) 03 ก.ค. 61
29 มิ.ย. 61 ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม (อ่าน 111) 29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.61 - การอบรมผู้ประกอบการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 80) 29 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - กิจกรรม บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 109) 27 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 123) 26 มิ.ย. 61
20 มิถุนายน 2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 138) 20 มิ.ย. 61
20 มิถุนายน 2561 สาธารณสุขอำเภอบางปะหันตรวจเยี่ยม (อ่าน 100) 20 มิ.ย. 61
14 มิถุนายน 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 84 ทุน (อ่าน 116) 15 มิ.ย. 61
14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 (อ่าน 141) 14 มิ.ย. 61
14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 171) 14 มิ.ย. 61
12 มิถุนายน 2561 ธนาคารออมสิน ประเมินการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (อ่าน 135) 13 มิ.ย. 61
7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการ (อ่าน 174) 07 มิ.ย. 61