ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
31 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจขึ้น ม. 3 (อ่าน 565) 10 ก.ย. 62
30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมกีฬาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 598) 10 ก.ย. 62
27-28 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจ (อ่าน 570) 10 ก.ย. 62
16 ส.ค. 2562- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562 (อ่าน 763) 19 ส.ค. 62
14 ส.ค. 2562- ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางปะหัน ครั้งที่ 1/62 (อ่าน 731) 19 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62 - อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว (อ่าน 727) 19 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62 - พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2562 (อ่าน 371) 19 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 878) 19 ส.ค. 62
6-7 ส.ค. 62 - อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 339) 19 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทย นักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 267) 19 ส.ค. 62
26ก.ค. 62-มอบทุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 297) 01 ส.ค. 62
26ก.ค. 62-กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (อ่าน 318) 01 ส.ค. 62
22ก.ค. 62-การแข่งขันรอบรู้หลักภาษาและวรรณคดีไทย ม.ต้น (อ่าน 352) 01 ส.ค. 62
24 ก.ค. 62 - กิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ (อ่าน 361) 01 ส.ค. 62
20 ก.ค. 62- กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี​ (อ่าน 421) 22 ก.ค. 62
19 ก.ค.62 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.1 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย (อ่าน 390) 22 ก.ค. 62
18 -19 ก.ค.62 - กิจกรรมค่ายธรรมมะ ระดับชั้น ม.5-ม.6 ณ วัดสีกุก (อ่าน 337) 22 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (อ่าน 400) 22 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 354) 22 ก.ค. 62
13 ก.ค.62- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 (อ่าน 472) 14 ก.ค. 62
20 มิ.ย. 62 - พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 300) 14 ก.ค. 62
1 ก.ค. 62 - พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือ ปี 2562 (อ่าน 470) 01 ก.ค. 62
23 มิ.ย. 62 - ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM CAMP ม.2 (อ่าน 410) 23 มิ.ย. 62
29 มี.ค. 62 - พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 350) 29 มี.ค. 62
5 ก.ค. 62 - ทำบุญตักบาตร วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี (อ่าน 443) 05 มี.ค. 62
22 ก.พ. 62 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "น้องพี่ผูกพัน บางปะหัน เลือดน้ำเงินชมพู" (อ่าน 310) 22 ก.พ. 62
15ก.พ.62-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 676) 18 ก.พ. 62
15ก.พ.62- นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนบางปะหัน 2561 (อ่าน 725) 18 ก.พ. 62
26ม.ค.62-พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 603) 26 ม.ค. 62
21 ม.ค.62-กิจกรรมเดินรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% (อ่าน 691) 21 ม.ค. 62
16ม.ค.62- กิจกรรมวันครู 2562 อำเภอบางปะหัน (อ่าน 757) 18 ม.ค. 62
8ม.ค.62- พืธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่/ระดับประเทศ (อ่าน 462) 18 ม.ค. 62
26-28 ธ.ค. 61- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ชั้นม.1-3 (อ่าน 487) 18 ม.ค. 62
25ธ.ค.61-กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 434) 18 ม.ค. 62
14-17 ม.ค.62- กิจกรรมติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 776) 18 ม.ค. 62
9 ธ.ค.61 - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 521) 11 ธ.ค. 61
29 พ.ย.61 - สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา2561 (อ่าน 484) 11 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61 - ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนและบุคลากร (อ่าน 453) 11 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- การแสดงหัตถศิลป์ถิ่นบางปะหัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (อ่าน 554) 11 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 463) 04 ธ.ค. 61