ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
31 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจขึ้น ม. 3
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 โรงเรียนบางปะหันได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม ณ หอประชุม
 
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,14:05   อ่าน 3926 ครั้ง