ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
27-28 สิงหาคม 2562 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจ
27-28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางปะหันได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิดใจขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะหัน

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,14:00   อ่าน 3928 ครั้ง