ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
16 ส.ค. 2562- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
16 สิงหาคม 2562 ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางปะหัน จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจอย่างเต็มที่

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,14:14   อ่าน 4095 ครั้ง