ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมโรงเรียน
13 ส.ค. 62 - อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว
13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางปะหันได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2 และตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นต่าง ๆ

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,14:11   อ่าน 726 ครั้ง