ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการต่างๆ (อ่าน 6) 14 มิ.ย. 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (อ่าน 6) 14 มิ.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 6) 11 มิ.ย. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) (อ่าน 4) 11 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 41) 11 มิ.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (อ่าน 17) 13 มิ.ย. 61
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 1332) 01 มี.ค. 60