ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสนเทศโรงเรียนบางปะหัน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2680) 30 มิ.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 1214) 18 ก.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1217) 09 มิ.ย. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1577) 25 ธ.ค. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 1638) 25 ธ.ค. 56
เชิญชวนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 (อ่าน 1175) 25 ธ.ค. 56
ขอเลื่อนการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 1080) 09 ธ.ค. 56
เชิญชวนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 (อ่าน 1110) 02 ธ.ค. 56
แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 1066) 13 พ.ย. 56
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชากาาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1094) 14 ต.ค. 56
การไหว้ครู / ครอบครู ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1719) 29 ส.ค. 56
การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูทั้งโรงเรียน ตามนโยบาย.... งบประมาณของ สพฐ. (อ่าน 813) 15 ส.ค. 56
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 819) 15 ส.ค. 56
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 718) 15 ส.ค. 56
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 719) 15 ส.ค. 56
กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ (อ่าน 716) 15 ส.ค. 56
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชากาาร (อ่าน 807) 30 ก.ค. 56
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง , ถวายเทียนจำนำพรรษา เช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 789) 17 ก.ค. 56
เชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบางปะหัน ลงชื่อในเว็บไซต์นี้ (รายชื่อศิษย์เก่า) นับรุ่นอ่านจากเว็บบอร์ด (อ่าน 1024) 30 มิ.ย. 56
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2556 (อ่าน 851) 28 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู วันที่ 27 มิถุนายน 2556 (อ่าน 847) 21 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.30 น. (อ่าน 842) 21 มิ.ย. 56
ตัวแทนนักเรียนแข่งกิจกรรมวันสุนทรภู่ ตั้งแต่ 20-21 มิถุนายน 2556 (อ่าน 784) 21 มิ.ย. 56