ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสุจริต (อ่าน 26) 12 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ วารสารข่าวเกษตรหันตรา (อ่าน 23) 08 พ.ย. 61
19 ก.ค. 61- เชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียน ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (อ่าน 66) 19 ก.ค. 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (อ่าน 22) 14 มิ.ย. 61
Link ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการต่างๆ (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) (อ่าน 46) 11 มิ.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 99) 11 มิ.ย. 61
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 1841) 01 มี.ค. 60