ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลเกียรติยศ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548