ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เนื้อร้อง – ทำนอง  วิฑูรย์  สมจิต


บางปะหัน  นั้นงามเด่น  เป็นสง่า

อยุธยา  คู่ธานี  ศรีสยาม

สถาบัน  อันเลื่องชื่อ  ระบือนาม

ทั้งความงาม  นามกระเดื่อง  เรื่องกีฬา

                                                            สีน้ำเงิน – ชมพู  รู้กันชัด

                                                            โบกสะบัด  พัดไสว  ในนภา

                                                            เรียนเราเรียน  เล่นเป็นเล่น  เป็นเวลา

                                                            การศึกษา  มาเป็นหนึ่ง  ถึงปัจจุบัน

ชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์

ต้องยืนหยัด  คู่ไทย  ไปนิรันดร์

หากมีใคร  ย่ำยี  พร้อมพลีชีวัน

เพื่อองค์ราชันย์  นั้นชีวี  นี้ยอมถวาย

                                                            บางปะหัน  นั้นงามเด่น  เป็นสง่า

                                                            ชาวประชา  สามัคคี  มีวินัย

                                                            กตัญญู  กตเวที  มีน้ำใจ

                                                            ระบือไกล  ไม่เคยสร่าง  บางปะหัน