ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กัญญารัตน์ ไหมทอง (อ้อม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 53
อีเมล์ : Kantarat0105@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/2 ม2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ก.พ. 2561,20:39 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.242.171


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล