ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ทัศนีย์ ขาวเหลือง (อ้อย)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 24
อีเมล์ : tassanee.kh@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Imai Metal (Thailand) Co.,Ltd
ตำแหน่ง : QA/QC General Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Hemaraj Estern Seabord Industrial Estate , Soi H3/1 , 500/234 , Moo 3 ,T.Tasit , A.Pluakdaeng , Rayong 21140

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ก.ย. 2560,14:55 น.   หมายเลขไอพี : 125.27.108.126


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล