ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา ระยะทอง (แนน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 45
อีเมล์ : Prathana@asworld88.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
ตำแหน่ง : จนท.สิ่งแวดล้อม และ Suppervisor
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สมุทรปราการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 พ.ค. 2560,20:29 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.168.190


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล