ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ไหมทอง (อ้อม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 53
อีเมล์ : kanyarat0105@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลตำบลนครหลวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/2 ม.2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ต.ค. 2559,23:41 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.240.213


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล